Dunajská 8, 811 08 Bratislava 02/529 31 579, 526 34 147 extra.well@extrawellplus.sk

Adventná Viedeň

Destinácia: Rakúsko, Viedeň, Viedeň (Wien)
Kód zájazdu: 1205590
Cena od: N/A
Príplatky od: N/A
Poznávacie zájazdy
Jednodňové zájazdy
Advent

Výber termínu

Je nám ľúto, ale tento zájazd bol už vypredaný a neobsahuje žiadne termíny. Vyberte si prosím iný zájazd.

Popis zájazdu

Program:
Odchod zájazdu v ranných hodinách – Banská Bystrica 05.30 H, Zvolen 05.55 H, Žiar n/Hr.06.25H, Žarno vica 06.35 H, Nová Baňa 06.45 H, Nitra 07.35 H, Trnava 08.20 H, Bratislava 08.55 H
Návšteva zámku a záhrad v SCHONBRUNNE /fakultatívny vstup pre záujemcov do zámku-Imperial tour  s rezervovaným vstupom o  11.00 H   22 reprezentačných miestností s  audioguide v  českom jazyku alebo textom. .Prehliadka trvá cca 40 min.  Záujemcovia stihnú aj trhy a park pri zámku.

Tí, ktorí nemajú záujem o vstup, osobné voľno, ktoré možno využiť prehliadkou vianočných trhov a záhrad v Schonbrunne, prípadne návštevou organizovaných programov. Prosíme, aby Ste nahlásili záujem o zámok pri prihlasovaní sa na zájazd ( aby sme vopred vedeli, aký je záujem o vstup) a po čas zájazdu mali sumu na vstup do Schonbrunnu  vopred pripravenú, sprievodca po trase vyzbiera v autobuse – 18 EUR, deti 6-18r 13 EUR,  osoby ZŤP, študenti, 19-25 r./musia mať študentský preukaz a preukaz ZŤP medzinárod.  16 EUR,  školské skupiny (6-18 r) 8 EUR
Cca 12.25 H presun autobusom do centra mesta, popri Secession, Operning a Burgring, výstup pri Príro dovednom a Umeleckohist.múzeu (asi Bellariastrasse)
Pešia prehliadka: zámocká rezidencia Hofburg-zvonku, Kohlmarkt, Graben, kostol sv.Petra, Korutánska trieda ,  Štefánske námestie s dómom, prípadne ešte secesný orloj  /Ankeruhr/ na blízkom námes. Hoher Markt. 

Osobné voľno: VIANOČNÉ RADNIČNÉ  TRHY pri hlavnej radnici www.christkindlmarkt.at   alebo VIANOČ. DEDINKA, Maria-Theresien Platz, Altes AKH, Schloss Belvedere. Www.wienerweihnachtstraum.at
Odchod cca 18.00 hod.-18.15 H z Mariaterezia Platz alebo Bellariastrasse /pri Prírodovednom múzeu / .

Návrat vo večerných hodinách. /Bratislava cca 19.20 H, pokračovanie TT cca 20.15 H, NR 20.45 H, NB 21.30 H, žrnovica, ZH 21.50 H, ZV 22.10 H, BB cca do 22.30 H
    
V cene:

doprava lux.klimatizovaným autobusom , sprievodca po trase zájazdu, poistenie Union proti úpadku CK

Možné príplatky:

komplexné cest.poistenie UNION 2,50 EUR/os/deň (lieč.nákl., strata batož., storno, úraz...)
PANDEMIC: 4 EUR/os (zákl.+ COVID)    Info: Lístok metro orientač.cena v príp.potreby 2,30 EUR/1 lístok

Možné vstupy:

Schonbrunn-Imperial tour 22 apt:  o 11.00h pre záujemcov  (všetky soboty okrem 20.11.) dospelý 18 EUR,  deti 6-18 r. 13 EUR, ZŤP –treba preukaz medzinár., študenti, 19-25r.16 EUR /treba štu dentský preukaz/,  tento vstup je pre záujemcov predbežne plánovaný a rezervovaný. Škol. skup.žiaci  8EUR/os                       
Možné individ.vstupy v centre počas osob.voľna : cca Prírodovedné múzeum 10-12 EUR/dosp., Umeleckohistorické: cca 16 EUR/dosp., klenotnica Hofburg 12 EUR/dosp.os. /v skupine nad 10 os. od 8 EUR na os., mládež do 19 r. všetky 3 múzeá zdarma!!/      Hofburg cez 60 apt: 15 EUR/dosp., mládež do 18r.9 EUR, študenti , ZŤP  s preukazom 14 EUR, školy žiaci 7 EUR,  hrobky Habsburgovcov v kapucínskom kostole blízko Korután.triedy od 7,50 EUR/ dosp.osoba, študenti 6,50 EUR   /mládež do 18 r.4,50 EUR/ skupiny zľavy
Jazda dvojzáprah kočom 20 min.jazdy malý okruh 40 EUR/os., veľký okruh 60 EUR/os 40 min.

ORGANIZOVANÉ PROGRAMY – TZV. VIANOČNÉ DEDINKY Tradícia vianoč.trhov vo Viedni od 13.st.
1/SCHONBRUNN 70 vystavovateľov z viacerých spolk.krajín a Nemecka harmonicky usporiadaného vianočného trhu s vianoč. stromom(drevené  jasličky,keramika, vianočné pečivo, čajové špeciality, punčové kreácie).  
2/VIANOČNÉ TRHY V CENTRE MESTA
a/Tradícia trhov pri radnici (Christkindlmarkt - Ježiškov trh) začala v r.1975. Vstup tvorí veľký adventný veniec. Je tu 154 stánkov (z toho 17 stánkov s občerstvením) s umeleckými výrobkami, vínnymi,punčovými a čajovými kreáciami.   Rathausplatz   www.wienerweihnachtstraum.at www.christkindlmarkt. at  
b/Vianočné trhy sú aj na známom Maria Theresien Platz (oproti Hofburgu, medzi Prírodovedným a Umeleckohistorickým múzeom - tzv. Vianočná dedinka so 60 stánkami).    www.weihnachtsdorf.at
c/Vianočne vyzdobená hlavná nákupná trieda Mariahilferstrasse d/Ďalšie trhy při Stefanskom dóme, Hofburgu  ale už v širšom centre-sú v časti Unicampus-Hof1 /ALTEN AKH/ a v areáli zámku Belvedere
e/ Centrom mesta premáva každú sobotu a nedeľu v čase 13.00 H-18.00 H slavnostne vyzdobené Vianočná električka „Strock Weihnachtsbim Wiener Linien“  - výťažok ide na dobročinnú  vec.

SLEDUJEME AKTUÁLNE INFO OHĽADOM COVID-19, V POKYNOCH VČAS UVEDIEME POTREBNÉ INFO, V PLATNOSTI OSTÁVAJÚ VLÁDNE NARIADENIA NAVŠTÍV.KRAJÍN

* 20.11. nie je plánovaný a rezervovaný vstup do zámku Schoenbrunn, ostatné soboty áno

ODCHOD AUTOBUSU A NÁSTUPNÉ MIESTA sobota
BANSKÁ BYSTRICA   05.30 hod.  parkovisko pri banke VÚB /Všeobec.úver.banka/, Nám.Slobody 1             
ZVOLEN                  06.00 hod.  veľké parkovisko pri železničnej stanici
ŽIAR N/HRONOM     06.25 hod.  hlavná autobus.stanica, zastávka č.20 skraja
ŽARNOVICA             06.35 hod.   Hlavná autobus.stanica Motorest
NOVÁ BAŇA             06.45 hod.  hlavná autobus.stanica-zastávka (diaľkové autobusy)
NITRA                     07.35 hod.  parkovisko pri hlavnej železn.stanici
TRNAVA                  08.20 hod.  Parkovisko před hlav.železnič.stanicou
BRATISLAVA            08.55 hod.  Športová hala (vzadu) Bajkalská ul

Počet km z Banskej Bystrice do Viedne: cca 280          

PREDPOKLADANÝ NÁVRAT

Bratislava cca  19.20 H, výstupy , NR cca 20.40 H, NB 21.25 H, ZH, ZV cca  22.00 H, BB cca do 22.25 H

VIEDEŇ – hlavné mesto Rakúska, bola  pre svoju zaujímavú polohu, bohatú históriu a impozantnú architektúru právom nazvaná Dunajskou metropolou. Rozloha 440 km2, počet obyv. 1,8mil.

Viedeň