Dunajská 8, 811 08 Bratislava 02/529 31 579, 526 34 147 extra.well@extrawellplus.sk

Kontakty

EXTRAWELL – LMC, a.s.       
Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Slovenská republika
Tlf. : 00421/2/529 31 579, 526 34 147
e-mail : extra.well@extrawellplus.sk
 Zastúpená:  Mgr. Bibiana Kvasničková, riaditeľka
 predseda predstavenstva a.s.

 Zapísaná v OR SR
 Okr.Súd BA I, oddiel:Sa, vložka č.3578/B
 IČO: 35931957
 DIČ: 2022006657
 IČ DPH: SK2022006657