Dunajská 8, 811 08 Bratislava 02/529 31 579, 526 34 147 extra.well@extrawellplus.sk

Časté otázky

1. Parkovanie na letisku Schwechat - Wien

so zvýhodnenou parkovacou kartou, zakúpenou v našej cestovnej agentúre, je možné parkovať v dĺžke 4-8-15 dní
( alebo stanovený počet hodín, zobrazený na karte) a to len na určených parkovacích miestach :
-> na otvorenom parkovisku Parkplatz C
-> v krytej garáži Parkhaus 4


Postup pri parkovaní

Pri zaparkovávaní sa prosím presvedčte, či ste na správnom mieste, kde platí práve Vaša
parkovacia karta (napríklad Parkplatz C). Lebo v prípade, že bude osobný automobil zaparkovaný
v nesprávnom priestore, vzniká povinnosť uhradenia celého parkovacieho poplatku!
Pozor ! Karty neplatia pre krátkodobé parkoviská K1 a K3 .


Pri vjazde na príslušné parkovisko (Parkplatz C alebo do garáže Parkhaus 4) si vyberte parkovací lístok,
stlačením tlačidla TICKET
a odstavte Vaše motorové vozidlo. Ubezpečte sa, či je riadne uzamknuté
a nenechávajte v aute žiadne doklady ani cennosti.

Karta sa používa IBA na úhradu parkovného PO NÁVRATE.  Pred odletom  s kartou nemanipulujete.


Po návrate z cesty či dovolenky, teda po prílete do Viedne, skôr než opustíte parkovisko či garáž,
vyhľadajte automatickú pokladňu, vložte parkovací lístok, ktorý ste si vybrali zo stojanu pri vchádzaní
na parkovisko a počkajte, kým sa zobrazí cena za parkovanie. Následne vložte u nás zakúpenú
parkovaciu kartu,
ktorá slúži ako platidlo parkovného. Vytiahnite si Váš parkovací lístok, ktorý bol
týmito úkonmi prekódovaný na výstupnú kartu a umožní Vám otvorenie výjazdových rámp
v priebehu
časového limitu výjazdu (spravidla 20 minút, pri vzdialenejších parkovacích miestach aj o niečo dlhšie).

UPOZORNENIE : pri strate parkovacej karty je klient povinný sa legitimovať, predložiť platné doklady od
vozidla a uhradiť poplatok vo výške 250 EUR.